Иста таблетка

Иста таблетка

Диабет кезінде қолданылатын дәрілік препараттар. Инсулиндерді қоспағанда, қандағы глюкоза деңгейін төмендететін препараттар. Дипептидилпептидаза тежегіштері-4 (DPP-4). Ситаглиптин

  • 2 типті қант диабеті (инсулинге тәуелді) – дене жүктемесіне қосымша монотерапия ретінде және диеталық емнің тиімсіздігі кезінде;
  • 2 типті қант диабеті (инсулинге тәуелді) – кешенді ем құрамында.

Бастапқы ұсынылатын доза тәулігіне бір рет 100 мг құрайды.

Ситаглиптинді метформинмен және/немесе PPARγ агонисімен (тиазолидиндиондар) біріктіріп қолданған кезде препараттардың дозаларын түзету талап етілмейді. Препараттар бір мезгілде қабылдануы тиіс.

Ситаглиптинді сульфонилмочевина препараттарымен немесе инсулинмен біріктіріп қолданғанда, гипогликемия қаупін төмендету үшін сульфонилмочевина немесе инсулин препараттарының неғұрлым төмен дозаларын қолдануды қарастыруға болады.

Иста дозасын өткізіп алған кезде пациент оны есіне түсіргеннен кейін қабылдауы керек. Өткізіп алған күні препараттың екі еселенген дозасын қабылдауға болмайды.

Егде жастағы пациенттер

Егде жастағы пациенттер үшін препараттың дозасын түзету қажет емес. 75 жастан асқан пациенттерде Иста қолдану зерттелмеген.

Балалар

Осы жас тобындағы қауіпсіздік пен тиімділік бойынша клиникалық зерттеулердің болмауына байланысты балаларға және 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге Иста қолдану ұсынылмайды.

7 таблеткадан Alu-Alu типті алюминий фольгадан жасалған блистерге салады.

4 блистерден медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады.

Рецепт арқылы

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency