All preparations

Қант диабеті

Иста таблетка

Диабет кезінде қолданылатын дәрілік препараттар. Инсулиндерді қоспағанда, қандағы глюкоза деңгейін төмендететін препараттар. Дипептидилпептидаза тежегіштері-4 (DPP-4). Ситаглиптин

before more
Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency